Závod s časem, 2015host: András Csefalvayvideoinstalace6 x videoprojekce, počítač, fotografierozměry variabilnígalerie SPZ, Praha
Matěj Smetana se s hostem Andrásem Csefalvayem zabývají možnostmi, jak porozumět plynutí času. Matěj Smetana představuje logický paradox při chápání sekvence téměř nehybných filmových záběrů jako sledu jednotlivých okamžiků. András Csefalvay se zajímá o vztah mezi evolučním přírodním procesem a simulací vyhynulého tvora pomocí 3d grafiky. Oba autoři pojmenovali své práce Závod s časem.(tisková zpráva)
Race Against Time, 2015guest: András Csefalvayvideoinstallation6 x videoprojection, PC, photodimensions variablegallery SPZ, Praha
Matěj smetana with his guest András Csefalvay are interested in possibilities, how to understand the flow of time. Matěj Smetana presents a logical paradox when understanding a sequence of almost still film shots as a series of static frames. András Csefalvay is interested in a relation between an evolutionaey process and a simulation of an extinct animal using 3d graphics. Both authors named their works Race Against Time.(press release)

(detail - 5. políčko / detail - 5th frame)https://vimeo.com/138439183