Hvězda 2kinetický objekt, hliník, hodinový stroj, 120 x 120 x 20 cm
Jedná se o funkční hodinový stroj, kde jsou všechny tři ručičky zmnožené do soustředných křížů. Objekt je volným pokračováním kinetické instalace Hvězda (2011, Sochy v ulicích, Brno).
Fotografie z výstavy - Zeitverlust (Loss of Time), SVIT Autocenter, Berlin, 2014(foto: Braňo Pažitka)
Star 2kinetic object, aluminium, clockwork, 120 x 120 x 15 cm
Star 2 is a functional clockwork in which three clock hands are multiplied into concentric crosses. This object is a free sequel of the other kinetic object Star (2011, Sculptures in the Streets, Brno).
Photo from exhibition - Zeitverlust (Loss of Time), SVIT Autocenter, Berlin, 2014(photo: Braňo Pažitka)

zleva: Alice Nikitinová, Lodě, 2014; Matěj Smetana, Hvězda 2, 2014; Matěj Smetana, Prkno, 2014

From left: Alice Nikitinová, Ships, 2014; Matěj Smetana, Star 2, 2014; Matěj Smetana, Plank, 2014