Hvězda / Star

Hvězda, 2011
kinetická instalace
plast, kov, motor, časový spínač, osvětlení
200x50x50 cm
Sochy v ulicích, park Lužánky, Dům umění města Brna, Brno


Prostorová hvězda se vysune z poklopu každou půlnoc na patnáct sekund
a je osvětlena reflektory. Pak se opět zasune.


“Krajně omezená viditelnost instalace Matěje Smetany by měla vést k
vytvoření nového městského mýtu, v němž obyvatelé ve vyprávění sdílejí
zkušenost, kterou takřka nikdo z nich ve skutečnosti nezažil. Práce sestává
z modelu hvězdy, která se vždy o půlnoci v záblesku reflektorů na několik
okamžiků vynoří z jímky v odlehlé části parku Lužánky.” (Karel Císař)


(photo: Martin Polák)Star, 2011
kinetic installation
plastic, motor, spotlights
250 x 50 x 50 cm
Sculptures in the Streets, park Lužánky, Dům umění města Brna, Brno


A spatial star is erected from the cover every midnight for fifteen seconds and
is illuminated by spotlights. Then it retracts again.


“Extremely limited visibility of Matěj Smetana´s installation should lead to the
creation of a new urban myth in which inhabitants share the narrated experience
that almost none of them has actually experienced in real. The object
consists of the model of a star that always appears at midnight in a flash of
headlights for a few moments to emerge from a pit in a remote part of the
park Lužánky.” (Karel Císař)