PrknoObjekt, dřevo180 x 20 x 8 cm
Objekt vznikl spojením postupně se sešikmujících řezů dřevěného kmene. Tvar letokruhů se mění z kruhů přes elipsy až k rovným čarám a tvoří tak fáze pomyslné sekvence.Způsob instalace odkazuje k tvorbě postminimalisty Johna McCrackena, především k jeho sérii laminovaných prken.
Fotografie z výstavy - Zeitverlust, SVIT Autocenter, Berlin,2014(foto: Braňo Pažitka)
Plankobject, wood180 x 20 x 8 cm
The object is the result of connecting gradually slanted cuts of a tree trunk. The shape of growth rings varies from circles through ellipses to straight lines forming phases of an imaginary sequence.The installation method refers to the works of postminimalist John McCracken, especially his series of laminated planks.
Photo from exhibition - Zeitverlust, SVIT Autocenter, Berlin,2014(photo: Braňo Pažitka)