Unavená radost, 2011video8 min.
Animovaný film částečně odkazuje k mé práci Návody (2009) - hlavní hrdina užívá různých kutilských postupů k činům, které by bylo možné za určitých okolností pokládat za umělecké akce. Není patrné, zda akce jako balancování míčku na proudu moči (jež je možné chápat v souvislosti s Brucem Naumanem) nebo pozorování nehybných spermií mikroskopem hlavní hrdina považuje za umělecká gesta nebo za akty samoty a zoufalství. Zajímám se o možnosti animace uvnitř animace, kdy hlavní hrdina vytváří třífázovou animaci mrkajícího oka na lopatkách větráku. Název práce vychází z náhodně nalezené citace cizího Facebookového statusu: “Smutek je jen unavená radost.” Film nijak nesouvisí s životem žádného konkrétního člověka a hlavní hrdina nemá v žádné osobě reálný základ.

http://vimeo.com/26978620