Továrny20124 x video / instalace
V krátkých geometrických sekvencích probíhá abstraktní výroba různých variant symbolu hvězdy. Práce zachází s otázkami, jak vznikají symboly a co určuje jejich význam.
Factories2012video, 4:3 DVD PAL, 4 x 30” loop
Producing of different variations of a star symbol takes place in short abstract geometric sequences. The work handles question how symbols are created and what determines their meaning.
Továrna 1Při animaci probíhá kresba čar dělením podle zlatého řezu. Čáry postupně utvářejí symbol pentagramu, jehož proporce jsou vzájemně určené zlatým řezem.
Factory 1During the animation lines are divided according to the golden section. Lines shape gradually the pentagram symbol which proportions are mutually determined by the gold cut.
Továrna 2 / Factory 2
http://vimeo.com/40008511
Továrna 4 / Factory 4http://vimeo.com/40007903
Továrna 4 / Factory 4 
http://vimeo.com/59158945
Fotografie z výstavy - Poslední malíř, Galerie města Blanska, Blansko,2012(foto: Lukáš Jasanský)
Photo from exhibition - Last Painter, Blansko gallery, 2012(photo: Lukáš Jasanský)