SvětloHD video, 8 min.10 s.Text: Dalibor Pražák, MFF UKHlas: Marek NěmecPoužitý zvuk: Shepardovo-Rissetovo glissandoSpolupráce: Tereza Kabůrková (vyvolávání fotografie, akvárium)Volně podle libreta: Čestmír Jeřábek, Světlo, Náčrt filmového tématu, 1924
Dílo bylo vytvořeno pro Moravskou galerii v Brně u příležitosti výstavy "Brněnský Devětsil: multimediální přesahy umělecké avantgardy" pořádané Moravskou galerií v Brně od 27.11.2014 do 26.4.2015.
Poděkování: Marek Němec, Tereza Kabůrková, Dalibor Pražák, Filip Smetana, Kristina Volná, Jiří Koukal, Tomáš Javůrek, Eliška Burianová
Libreto Čestmíra Jeřábka “Světlo” z r. 1924 je vědecko-fantastickým příběhem o muži, který získá schopnost vidět celou minulost a budoucnost vesmíru. Hrdina pak v různých situacích sděluje lidem své vize o budoucnosti lidstva.Při zpracování libreta jsem se rozhodl rezignovat na samotný příběh. Oslovil jsem matematika a fyzika Dalibora Pražáka, aby napsal krátký text, představující “střízlivý pohled” na současné možnosti vědeckého předpovídání budoucnosti. Obrazová složka volně vychází z tohoto textu.
Lightvideo, 16:9 HD, 8’10”Text: Dalibor Pražák, MFF UKVoice: Marek NěmecSound: Shepard-Risset glissandoCooperation: Tereza Kabůrková (developing a photo, aquarium)Freely based on Čestmír Jeřábek´s libretto „ Light, Film ThemeSketch“, 1924
The work was created on the occasion of the exhibition Brněnský Devětsil:Multimedia Overlaps of Artistic Avant-Garde, Moravian Gallery, Brno, 2014.
Thanks: Marek Němec, Tereza Kabůrková, Dalibor Pražák, Filip Smetana, Kristina Volná, Jiří Koukal, Tomáš Javůrek, Eliška Burianová
Čestmír Jeřábek´s libretto „ Light“, 1924 is a sci-fi story about a man who gains the ability to see all the past and the future of the universe. The hero tells people his vision of future of the mankind.During the work process I decided to give up retelling the story itself. I asked mathematician and physicist Dalibor Pražák to write a short text representing a sober view on contemporary possibilities of scientific forecasting of the future. The video is freely based on the text.