Skoro jasno2012 Matěj Smetana, Tereza KabůrkováSkoro jasno, AMT_PROJEKT, Bratislava4 x video / instalace 
Koncepce výstavy vznikla na základě spolupráce s fotografkou Terezou Kabůrkovou. Kabůrkové obsahově čisté až “materiálové” fotografie byly na výstavě uvedeny do souvislosti s mými geometrickými animacemi. Tyto krátká videa obcházejí kolem tématu fotografie, simulují chemické procesy při vyvolávání fotografie a jednoduché optické jevy. Animace byly promítány za běžného osvětlení. 
Almost Clear2012Matěj Smetana, Tereza KabůrkováSkoro jasno, AMT_PROJEKT, Bratislava4 x video / installation
 The exhibition features works created in collaboration with a photographer Tereza Kabůrková. At the exhibition Kabůrková`s contextually simple, “material” photographs were juxtaposed with my geometrical animations. The short videos reference the topic of photography, simulate chemical processes of developing the photography and simple optical phenomena. Animations were projected onto the wall in naturally lit interior.
Zleva doprava: Tereza Kabůrková, bez názvu; Matěj Smetana, Příběhy z temné komory; Matěj Smetana, Zatmění slunce
From left to right: Tereza Kabůrková, untitled; Matěj Smetana, Stories From The Darkroom; Matěj Smetana, Eclipse of The Sun
Zleva doprava: Matěj Smetana, Lupa; Tereza Kabůrková, bez názvu
From left to right: Matěj Smetana, ; Matěj Smetana, Magnifying Glass; Tereza Kabůrková, Untitled

Lupa / Magnifying Glass1 min. 17 s.

http://vimeo.com/59154518

Příběhy z temné komory3 min. 57 s., 2012
Animace napodobuje proces vyvolávání pozitivu fotografie v temné komoře. Proces postupuje od bílé plochy až k přeexponované černé. Ve videu jsem použil čtyři políčka z mého animovaného filmu Poslední malíři na Zemi (2012).

Stories From The Darkroom3 min. 57 s., 2012 
 Animation imitates the process of developing a photographic positive in a dark room from a white to overexposed black field. In the video I utilized four frames from my animated film The Last Painters on Earth (2012).

Zatmění slunce / Eclipse of the Sun1 min. 36 s.
http://vimeo.com/59157811
Zleva doprava: Tereza Kabůrková, bez názvu; Matěj Smetana, Příběhy z temné komory; Matěj Smetana, Zatmění slunce
From left to right: Tereza Kabůrková, untitled; Matěj Smetana, Stories From The Darkroom; Matěj Smetana, Eclipse of The Sun
Zleva doprava: Tereza Kabůrková, bez názvu; Matěj Smetana, Zatmění slunce 
From left to right: Tereza Kabůrková, untitled; Matěj Smetana, Eclipse of The Sun
Zleva doprava: Matěj Smetana, Lupa; Tereza Kabůrková, bez názvu
From left to right:  Matěj Smetana, Magnifying Glass; Tereza Kabůrková, untitled