Řezy201610 fotografií 29,7x21cmspolupráce: Eliška Smetanová
Fotografie vznikly kladením různých druhů zeleniny a ovoce do skeneru. Řezy plodů byly provedeny postupně pod různými úhly tak, aby vznikly fáze pomyslné sekvence.Fotografie z výstavy - S leskem v očích, Fait Gallery, Brno, 2016foto: Tomáš Hliva, Matěj Smetana
Cuts201610 photos 29,7x21cmcooperation: Eliška Smetanová
Photos are the result of putting different kinds of vegetables and fruit into a scanner. Cuts were made gradually in different angles to form phases of an imaginary sequence.Photos from exhibition -  With a Sparkle in the Eyes, Fait Gallery, Brno, 2016
Skeny / Scans