Prádlo2018instalace, textilie, drátPražské Kreativní Centrum, Staroměstské náměstí, Praha

Laundry2018Installation, textile, wire Prague Creative Center, Old Town Square, Prague
Projekt Prádlo umělce Matěje Smetany vznikl přímo pro atrium Pražského kreativního centra. Instalaci je možné vnímat několika různými způsoby. Zavěšené vlajky vyvolávají na první pohled dojem pověšeného prádla, tak typického pro historické pavlačové domy, zároveň však představují sekvenci postupně jdoucích políček (filmových framů) pomyslného pohybu vlajky. Ten pak působí jako optická iluze prostorového pohybu na dvourozměrné ploše plátna. Projekt navazuje na některé předchozí Smetanovy realizace, ve kterých pracoval se sledem po sobě jdoucích obrazů nebo objektů, například v dílech Prkno, Pád Louvru nebo Jeskyně.Ondřej Horák