Post-Apo2018HappeningKino Metro 70, Prostějovkurátor: David Bartoš
Post-Apo2018HappeningCinema Metro 70, Prostějovcurated by: David Bartoš
Post – Apo, jako zkratka post-apokalyptické doby, ve svém základu označuje čas, ve kterém se ocitne náš svět (bez nás, či s námi) po apokalypse. Tu může reprezentovat například atomová válka, epidemie, střet s vesmírným tělesem či jiné skutečnosti pojící se většinou s razantním úbytkem organického života na Zemi. Matěj Smetana si tuto tématiku volí záměrně na základě dvou východisek, jenž mu poskytuje výstavní prostor nacházející se v Kině Metru 70. Jednak jde o historii samotné stavby, která byla vybudována v druhé polovině 60. let původně jako kryt civilní ochrany chránící obyvatele města právě před možnými výše zmíněnými hrozbami. A jednak samotné téma post-apo je dnes již samostatný filmový žánr v řadě kultovních titulů.Smetana zorganizoval happening, jehož cílem bylo simulovat situaci, při které by kino znovu muselo být využito jako kryt. Dojít mohl kdokoliv. Přeživší skupinka čítala 16 lidí.Tímto děkujeme všem zúčastněným.
David Bartoš