Poslední malíři na Zemi2012 / 2017video, 6 min. 22 s., aktualizovaná verze se zvukem
Animovaný film Poslední malíři na Zemi vychází ze skici komiksu stejného názvu (2003), který se mi nikdy nepodařilo dokončit. Zachycuje krátké příběhy čtyř lidí těsně před zánikem Země. Ti se vždy bezděčně dopustí činu, který by bylo v určitém kontextu možné označit za malbu.
Last Painters on Earth2012 / 2017video, 6 min. 22 s., updated version with sound
Animated film The last Painters on Earth is based on my sketch of the same name which has never been concluded (2003). It captures short stories of four people shortly before the end of the world. Each of them inevitably and unconsciously create a work that in the context of art could be named as a painting.