Paměti2016kinetická instalace, 120x70x20 cmDva hodinové stroje, hliník, sklo
Kinetická instalace, věnovaná filozofovi Janu Patočkovi. Tvar instalace se proměňuje v průběhu dne dle aktuálního času.
Fotografie z instalace v budově Pedagogické fakulty v Brně.foto: Michaela Dvořáková, Matěj Smetana
To Memory2016kinetic installation, 120x70x20 cmTwo clock machines, aluminium, glass
Kinetic installation to memory of the philosopher Jan Patočka. The shape of the installation changes during the day according to actual time.
Photo from Faculty of Education in Brno.