O stavbě a oděvu2021video, 8 min. 31 s.
Autorská animace vznikla na základě Loosových esejí jako součást výstavy Adolf Loos světoobčan v pražském Technickém muzeu, 2020 - 2021. Film je bez zvuku. 
https://www.ntm.cz/adolf-loos-svetoobcan 
On Construction and Clothing2021video, 8 min. 31 s.
The animation was created on the basis of Loos's essays as part of the exhibition Adolf Loos a World Citizen at the Prague Technical Museum, 2020 - 2021. The film is without sound.