Nemáš ani tušení2021video, 7 min. 
Video s mluvícím mořem vzniklo jako součást společné výstavy Ještě než promluví, Šopa Gallery Košice, 2021. Kurátor: Jiří Ptáček.
https://sopagallery.sk/en/?exhibition=jeste-nez-promluvi-2
You Have No Idea2021video, 7 min. 
The video about the talking sea was created as part of the group exhibition Before They Start Talking, Šopa Gallery Košice, 2021. Curator: Jiří Ptáček