Návody, 20094x video
Série Návody představuje sled postupů, jak vyrobit čtyři umělecká díla, která jsem nechtěl fyzicky vytvářet. Animace ukazují proces jejich vzniku formou technických instrukcí. Součástí každé práce je autorský muzak, komponovaný po vzoru běžných instruktážních filmů nebo výtahové hudby.
Návod 1: Krystal5 min, 7 s.Animace popisuje výrobu umělého krystalu, uspořádaného podle fraktálového uspořádání tzv. Kochovy vločky. Samotný krystal je konstruován pomocí struktury z šestihranných tužek.
Návod 2: Trilobit6 min, 48 s.Práce ukazuje, jak vyrobit v domácích podmínkách imitaci živého trilobita.
Návod 3: Vesmír7 min, 7 s.
Animace popisuje vznik videa, napodobujícího výhled z vesmírného prostoru při průletu kolem Země za využití jednoduchých rekvizit.
Návod 4: Západ slunce7 min, 31 s.
Video odkazuje ke starší práci Hradčanoid (2005). Popisuje výrobu objektu, připomínajícího západ slunce nad vodní hladinou ve formě rotačního tělesa.