My jsme svět, 2008instalacesyntetická textilie14ks. 157 x 105 cm
6. bienale mladého umění Zvon, Dům u Kamenného zvonu, Praha
Bienala Tinerilor Artisti, Sala Dalles, Bucuresti, Rumunsko
14 nalezených existujících verzí univerzální světové vlajky. Vlajky byly navrženy v průběhu 20. století všesvětovými organizacemi, ekologickými a náboženskými hnutími, sektami a autory vědecko-fantastické literatury a filmů. Žádná instituce nemůže prohlásit některou z vlajek za obecně platnou.