Okno2015sklo, okenní rám, 50 x 50 cmIntervence v okenním skle zachází se vztahem mezi tvarem otvoru v rozbitém okně a fraktálním útvarem zvaným Kochova vločka.
Window2015glass, window frame, 50 x 50 cmThe intervention in the window pane deals with the relationship between the shape of the aperture in the broken window and the fractal arrangement known as the Koch snowflake. 
http://artviewer.org/matej-smetana-at-svit


Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015foto: Tomáš Souček
Photographs from the exhibition - Mechanic, gallery Svit, Prague, 2015photo: Tomáš Souček