Lupa 22015fotografie, rozměry variabilní
Fotografie Lupa 2 se zabývá chápáním dvojnásobně obráceného prostoru při použití skleněné čočky a vodní hladiny, sleduje souvislost s fungováním lidského oka.
http://artviewer.org/matej-smetana-at-svit


Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015foto: Tomáš Souček
Photo from exhibition - Mechanic, Gallery Svit, Praha, 2015photo: Tomáš Souček
Magnifying Glass 22015photo, dimensions variable
The photo Magnifying Glass 2 is concerned with the understanding of double reversion of space using a glass lens and a water surface. It also refers to correlations with the functioning of the human eye.