Jeskyně9 x fotografie, rozměry variabilní
Sekvenční fotografická série křivkových kreseb Jeskyně sleduje tektonický proces nesmírně pomalého zarůstání jeskyně krápníky až k úplnému zaplnění prostoru.
Cave9 x photograph, dimensions variable
The sequential series of vector drawings Cave follows the tectonic process of extremely slow growth of cave stalagmites and stalactites to the point of totally filling the space.
http://artviewer.org/matej-smetana-at-svit


Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015foto: Tomáš Souček
Photos from exhibition - Mechanic, Gallery Svit, Praha, 2015foto: Tomáš Souček