Hvězda2011kinetická instalaceplast, kov, motor, časový spínač, osvětlení200x50x50 cmSochy v ulicích, park Lužánky, Dům umění města Brna, Brno
Prostorová hvězda se vysune z poklopu každou půlnoc na patnáct sekund a je osvětlena reflektory. Pak se opět zasune.“Krajně omezená viditelnost instalace Matěje Smetany by měla vést k vytvoření nového městského mýtu, v němž obyvatelé ve vyprávění sdílejí zkušenost, kterou takřka nikdo z nich ve skutečnosti nezažil. Práce sestává z modelu hvězdy, která se vždy o půlnoci v záblesku reflektorů na několik okamžiků vynoří z jímky v odlehlé části parku Lužánky.” (Karel Císař)
Star2011kinetic installationplastic, motor, spotlights250 x 50 x 50 cmSculptures in the Streets, park Lužánky, Dům umění města Brna
A spatial star is erected from the cover every midnight for fifteen seconds and is illuminated by spotlights. Then it retracts again.“Extremely limited visibility of Matěj Smetana´s installation should lead to the creation of a new urban myth in which inhabitants share the narrated experience that almost none of them has actually experienced in real. The object consists of the model of a star that always appears at midnight in a flash ofheadlights for a few moments to emerge from a pit in a remote part of the park Lužánky.” (Karel Císař)

(photo: Martin Polák)