Hvězda2011kinetická instalaceplast, kov, motor, časový spínač, osvětlení200x50x50 cmSochy v ulicích, park Lužánky, Dům umění města Brna, Brno
Prostorová hvězda se vysune z poklopu každou půlnoc na patnáct sekund a je osvětlena reflektory. Pak se opět zasune.“Krajně omezená viditelnost instalace Matěje Smetany by měla vést k vytvoření nového městského mýtu, v němž obyvatelé ve vyprávění sdílejí zkušenost, kterou takřka nikdo z nich ve skutečnosti nezažil. Práce sestává z modelu hvězdy, která se vždy o půlnoci v záblesku reflektorů na několik okamžiků vynoří z jímky v odlehlé části parku Lužánky.” (Karel Císař)
Star2011kinetic installationplastic, motor, spotlights250 x 50 x 50 cmSculptures in the Streets, park Lužánky, Dům umění města Brna, BrnoA spatial star is erected from the cover every midnight for fifteen seconds andis illuminated by spotlights. Then it retracts again.“Extremely limited visibility of Matěj Smetana´s installation should lead to thecreation of a new urban myth in which inhabitants share the narrated experiencethat almost none of them has actually experienced in real. The objectconsists of the model of a star that always appears at midnight in a flash ofheadlights for a few moments to emerge from a pit in a remote part of thepark Lužánky.” (Karel Císař)

(photo: Martin Polák)