FototektonikaFilip Smetana, Matěj SmetanaInstalace; fotografie, rozmývaný inkoustový tisk, dehtový papír2014
S bratrem Filipem jsme použili běžnými způsoby reprodukované fotografie jako stavební materiál pro architektonické formy, pokrývající vždy celou stěnu. Pro tento způsob uvažování jsme vymysleli název “fototektonika”, tj. něco mezi fotografií a architektonikou.
PhototectonicsFilip Smetana, Matěj SmetanaInstallation; photos, ink print, tar2014
With my brother Filip we used commonly reproduced photos as a constructional material for architectural forms, covering always the entire wall. We invented the name “phototectonics” for this way of thinking, i.e. something between photography and architectonics.
Artyčok TV:http://artycok.tv/lang/cs-cz/27013/fototektonikaphototectonics

Photo from exhibition - Fototektonika, Fotograf Gallery, Praha, 2014(Photo: Tomáš Hrůza)
Střídáním různých druhů běžného černobílého tisku (laserový tisk, inkoustový tisk, fotokopie) je na stěně utvořen téměř neznatelný geometrický vzor. Motivem na fotografii je okno secesně kubistické Králíčkovy vily, Praha Výtoň.
Alternating different kinds of conventional monochrome black and white printing (laser printing, inkjet print, photocopy) an almost imperceptible geometric pattern is formed on the wall. The motive in the photo is the window of Art Nouveau - cubist Králíček’s villa, Prague, Výtoň.
Stěnu pokrývají fotografie popínavé rostliny, vytištěné na inkoustové tiskárně a rozmyté vodou pomocí štětce.
The wall is covered with photos of a creeper plant, printed on an inkjet printer. Colour spreading has been made with water using a brush.
Standardní fotografie 10x15 cm byly použity jako stavební díly, tzv. sprity (v počítačové terminologii jde o libovolně spojitelné malé grafické prvky). S užitím šesti různých variant fotografií jsme na zeď vyskládali fiktivní budovu. Podlaha celé galerie byla pro účel výstavy pokryta dehtem. Sloup, orientovaný proti vchodu do místnosti, je tvořený pásy dehtu, zavěšenými ze stropu.
Standard photos 10x15 cm were used as building components (in computer terms called “sprites” - arbitrarily connectable graphic elements). We wallpapered a fictitious building on the wall using six different variants of photos. The floor of the gallery was covered with tar. The column opposite the entrance was formed by strips of tar hanged from the ceiling.