ABC2019videoinstalace, Moravská zemská knihovna v BrněKurátorka: Julie Kačerovská
ABC2019video installation, Moravian Library, BrnoCurated by: Julie Kačerovská

Site specific dílo Matěje Smetany v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně je umělecko-vědeckým projektem, který se snaží na monitorech počítačů zapadnout mezi ostatní informační platformy knihovny.Ve virtuálním prostředí počítače ožívají jednotlivá základní písmena latinské abecedy, která dostala od autora zadání naučit se určitým způsobem pohybovat a dospět až k vlastnímu stylu chůze. Konečné animace jsou výsledkem simulovaného evolučního vývoje mnoha generací každého z písmen, kdy vždy nejúspěšnější postupuje do další úrovně vývoje.Dvacet šest monitorů s animacemi autor nepravidelně rozmístil ve veřejných prostorách všech sedmi pater knihovny MZK, do foyer  i do studoven. Každý monitor přehrává samostatný záznam o pokroku jednoho písmene.Julie Kačerovská (zkráceno)Fotografie z výstavy, ABC, Moravská zemská knihovna, Brno 
Photos from exhibition, ABC, Moravian Library, Brno