AB2015650 tištěných znaků, rozměry variabilní
Všechny varianty prolnutí dvou písmen abecedy mezi sebou.
AB2015650 printed symbols, dimmensions variable
All variants of two alphabetic letters mixed together.

Fotografie z výstavy - AB, Galerie Art, Brno, 2015
Photos from exhibition - AB, Gallery Art, Brno, 2015