1, 2, 32019Galerie XY, OlomoucKurátor: Alexandr Jančík
1, 2, 32019XY Gallery, OlomoucCurated by: Alexandr Jančík
Co spojuje digitální antické sloupy se zmutovanými čísly? 
Především je to touha zbavit čísla matematických hodnotových rolí a zpochybnění jejich tradiční funkce, stejně jako v případě propojitelných sloupových struktur, které mohou odkazovat k tvorbě Sola LeWitta a současně k romantismu a jeho okouzlení ruinami. 
Matěj Smetana (*1980) dlouhodobě sleduje proměny znaků, jejichž původní významy uvádí do nových překvapivých souvislostí a vytváří tak významy nové. Střet dvou modulárních systémů pak vytváří neexistující tvar, absorbující podobu obou. 
Zatímco zájmu o čísla jakožto znaky předcházela fascinace obdobně transformovaných písmen do vzájemných hybridů a evolučních mutantů, digitální hodiny generující kombinace antických ruin ukazují čas jako vedlejší efekt. Stejně jako když v minulosti vytvářel hodiny v podobě knihy či hvězdy, což jsou další frekventované motivy Smetanova výrazového rejstříku.
Alexandr Jančík, kurátor výstavy