Zrození Řípu - 3 varianty
15 x digitální tisk, rozměry variabilní
Zrození Řípu: varianta 1  / Creation of Říp: Version 1
Zrození Řípu: varianta 2  / Creation of Říp: Version 2

Zrození Řípu: varianta 3  / Creation of Říp: Version 3


Creation of Říp - 3 versions
15 x digital print, dimensions variable