Motýli v břiše
Tomáš Uhnák, Matěj SmetanaMotýli v břiše, videoinstalace, Matěj Smetana a Tomáš Uhnák
pohled do instalace: Galerie Školská 28


Výstavní projekt je pokusem o reflexi možností jakési "terapie na dálku", tj.zprostředkování psychické podpory, uklidnění, něhy, péče, pocitu blízkosti prostřednictvím audiovizuální nahrávky, distribuované po internetu.


Autoři vycházejí z objevu široce rozšířeného fenoménu tzv. ASMR. Pokoušejí se tento u nás dosud málo prozkoumaný internetový jev kriticky zprostředkovat, ale zároveň se snaží vlastním způsobem vytvářet jeho paralelu nebo pokračování v lokálním kontextu.


Smetana s Uhnákem oslovili odbornice a odborníky z oblasti poskytování fyzické a duševní péče, aby - nezatíženi znalostí fenoménu ASMR - navrhli svou vlastní verzi zprostředkování terapie na dálku. Následně účastníky požádali o kritickou reflexi ASMR a případné navržení jiných řešení nebo variant. Jejich návrhy autoři zrealizovali.


ASMR - Autonomous Sensory Meridian Response, je zavedený pojem, který se objevil v roce 2010 jako název pro vědecky zatím nereflektovaný fyzický a psychický efekt, zprostředkovaný sledováním specifického druhu videa. Původně se jednalo o vedlejší účinek nalezených videí, zřízených pro jiný účel - např. technických manuálů, návodů, apod.

Autonomous Sensory Meridian Response is a term that arose in 2010 to describe the reflexive physical and psychological sensations that come about from viewing a certain kind of video, usually found material, created for other purposes, such as technical manuals, instructions, and the like.
Odborná spolupráce:

Jaroslava Černohlávková, Vojtěch Franče, Tereza Kodíčková, Natálie Lupienská, Magdalena Šimeková, Marie Zachová

Autoři použitých ASMR videí:

GentleWhispering, Heather Feather, asmrVids
Professional collaboration: 

Jaroslava Černohlávková, Vojtěch Franče, Tereza Kodíčková, Natálie Lupienská, Magdalena Šimeková, Marie Zachová

Authors of ASMR videos:

GentleWhispering, Heather Feather, asmrVids
Audio interview:

(coming soon)
ASMR:
Butterflies in the Stomach
Tomáš Uhnák, Matěj SmetanaButterflies in the Stomach, 2013, video installation, Matěj Smetana and Tomáš Uhnák Installation view: Gallery Školská 28


This exhibition is an attempt to consider the possibilities of a kind of “remote therapy,” i.e., the mediation of psychological support, reassurance, tenderness, caring, and intimacy by means of audiovisual recordings distributed throughout the internet.


The artists proceed from the observations of a widespread phenomenon known as ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Here, they attempt to critically analyze this little explored internet phenomenon, but at the same time, attempt a parallel manifestation in the local context.

Smetana and Uhnák have consulted many experts in the fields of medical and psychological care, and asked them, without them actually knowing anything about ASMR, to create their own personal version of remote mediation therapy. Subsequently, the participants asked for their critical reflections on ASMR, as we
ll as other possible solutions. The artists then attempted to realize these solutions.