Společná animace / Collective Animation

Společná animace, 2007

happening / video

33 s.

Uspořádal jsem večírek za účelem vzniku krátkého animovaného filmu. Účastníky jsem požádal, aby si s sebou přinesli libovolný předmět, který budou chtít animovat. Neurčil jsem žádné omezení ve výběru předmětů ani v animačních postupech. Animaci jsem fotografoval po jednotlivých snímcích v průběhu sedmi hodin.

https://vimeo.com/14306087

(video pouze v náhledové kvalitě)