Říp

Zrození Řípu - 3 varianty

15 x digitální tisk, rozměry variabilní

Zrození Řípu: varianta 1 / Creation of Říp: Version 1

Creation of Říp - 3 versions

15 x digital print, dimensions variable

Zrození Řípu: varianta 2 / Creation of Říp: Version 2

Zrození Řípu: varianta 3 / Creation of Říp: Version 3