Řebříček2016HD video, 7:48
Yarrow2016HD video, 7:48

Fotografie z výstavy - S leskem v očích, Fait Gallery, Brno, 2016
Photos from exhibition - With a Sparkle in the Eyes, Fait Gallery, Brno, 2016

foto: Tomáš Hliva, Matěj Smetana