Pád Louvru / The Fall of Louvre

Pád Louvru

30 m x 90cm, digitální tisk na papíře

V roce 1796 namaloval francouzský malíř Hubert Robert pohled do Velké galerie v Louvre. Zároveň vytvořil i druhou variantu toho samého pohledu - vizi budoucnosti, kdy se z galerie stanou ruiny. Tyto obrazy se staly základem pro první a poslední políčko kresleného pásu. Doplnil jsem 30 přechodových fází mezi těmito dvěma obrazy. Kresba byla vytvořená na míru galerie Emila Filly v Ústí nad Labem vzhledem k délce nejdelší stěny.

The Fall of Louvre

digital drawing, 30m x 90 cm, 2014

In 1796, French painter Hubert Robert painted a view into the Grand Gallery in Louvre. He also created a second version of the same view - a vision of the future, when gallery becomes ruins. These pictures are the first and the last frames of a drawn strip. I drew 30 phases between these two pictures. The size of the drawing was made according to the largest wall of Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem.

Hubert Robert, Louvre, malba, 1796

Hubert Robert, Imaginární pohled na galerii v Louvru jako ruinu, malba, 1796