Hvězdy

Hvězdy, 2012

6 x fotografie, 9x13 cm

Hvězda je v politickém i jiném kontextu jedním z nejpoužívanějších znaků. Série fotografií Hvězdy odkazuje k původu podoby těchto znaků v optickém jevu difrakce a polarizace světla, kdy dochází na sítnici oka nebo na čidle fotoaparátu ke vzniku iluze paprsků nebo cípů. Světelný zdroj na fotografii má postupně 3, 4, 5, 6, 8 a 16 paprsků.