Továrny, 2012
4 x video / instalace


V krátkých geometrických sekvencích probíhá abstraktní výroba různých variant symbolu hvězdy. Práce zachází s otázkami, jak vznikají symboly a co určuje jejich význam.


Továrna 1
Při animaci probíhá kresba čar dělením podle zlatého řezu. Čáry postupně
utvářejí symbol pentagramu, jehož proporce jsou vzájemně určené zlatým
řezem.

http://vimeo.com/40008318
Továrna 2

http://vimeo.com/40008511
Továrna 3

http://vimeo.com/40007903Hvězda 2 (animovaná verze) 

Star 2 (animated version)

http://vimeo.com/59158945
Fotografie z výstavy - Poslední malíř, Galerie města Blanska, Blansko,2012
(foto: Lukáš Jasanský)

Photo from exhibition - Last Painter, Blansko gallery, 2012
(photo: Lukáš Jasanský)Factories, 2012
video, 4:3 DVD PAL, 4 x 30” loop


Producing of different variations of a star symbol takes place in short abstract geometric sequences. The work handles question how symbols are created and what determines their meaning.


Factory 1
During the animation lines are divided according to the golden section. Lines
shape gradually the pentagram symbol which proportions are mutually determined
by the gold cut.