Světlo
HD video, 8 min.10 s.

Text: Dalibor Pražák, MFF UK
Hlas: Marek Němec
Použitý zvuk: Shepardovo-Rissetovo glissando
Spolupráce: Tereza Kabůrková (vyvolávání fotografie, akvárium)
Volně podle libreta: Čestmír Jeřábek, Světlo, Náčrt filmového tématu, 1924

Dílo bylo vytvořeno pro Moravskou galerii v Brně u příležitosti výstavy "Brněnský Devětsil: multimediální přesahy umělecké avantgardy" pořádané Moravskou galerií v Brně od 27.11.2014 do 26.4.2015.

Poděkování: 
Marek Němec, Tereza Kabůrková, Dalibor Pražák, Filip Smetana, Kristina Volná, Jiří Koukal, Tomáš Javůrek, Eliška Burianová


Libreto Čestmíra Jeřábka “Světlo” z r. 1924 je vědecko-fantastickým
příběhem o muži, který získá schopnost vidět celou minulost a budoucnost
vesmíru. Hrdina pak v různých situacích sděluje lidem své vize o budoucnosti
lidstva.
Při zpracování libreta jsem se rozhodl rezignovat na samotný příběh. Oslovil
jsem matematika a fyzika Dalibora Pražáka, aby napsal krátký text, představující
“střízlivý pohled” na současné možnosti vědeckého předpovídání
budoucnosti. Obrazová složka volně vychází z tohoto textu.


CZ: https://vimeo.com/118336243Light
video, 16:9 HD, 8’10”

Text: Dalibor Pražák, MFF UK
Voice: Marek Němec
Sound: Shepard-Risset glissando
Cooperation: Tereza Kabůrková (developing a photo, aquarium)
Freely based on Čestmír Jeřábek´s libretto „ Light, Film Theme
Sketch“, 1924


The film was freely based on Čestmír Jeřábek´s libretto „ Light, Film Theme
Sketch“, 1924, who was the member of the Devětsil Group.
The work was created on the occasion of the exhibition Brněnský Devětsil:
Multimedia Overlaps of Artistic Avant-Garde, Moravian Gallery, Brno, 2014.

Thanks: 
Marek Němec, Tereza Kabůrková, Dalibor Pražák, Filip Smetana, Kristina Volná, Jiří Koukal, Tomáš Javůrek, Eliška Burianová

Čestmír Jeřábek´s libretto „ Light“, 1924 is a sci-fi story about a man who
gains the ability to see all the past and the future of the universe. The hero
tells people his vision of future of the mankind.
During the work process I decided to give up retelling the story itself. I asked
mathematician and physicist Dalibor Pražák to write a short text representing
a sober view on contemporary possibilities of scientific forecasting of the
future. The video is freely based on the text.