Poslední malíři na Zemi / Last Painters on Earth

Poslední malíři na Zemi, 2012 / 2017
video, 6 min. 22 s., aktualizovaná verze se zvukem

Animovaný film Poslední malíři na Zemi vychází ze skici komiksu stejného názvu (2003), který se mi nikdy nepodařilo dokončit. Zachycuje krátké příběhy čtyř lidí těsně před zánikem Země. Ti se vždy bezděčně dopustí činu, který by bylo v určitém kontextu možné označit za malbu. Fotografie z výstavy - Poslední malíř, Galerie města Blanska, Blansko, 2012
(foto: Lukáš Jasanský)

Installation view: Last Painter, Gallery of Blansko, Blansko, 2012 (Photo Lukáš Jasanský) 
Last Painters on Earth, 2012 / 2017
video, 6 min. 22 s., updated version with sound

Animated film The last Painters on Earth is based on my sketch of the same name which has never been concluded (2003). It captures short stories of four people shortly before the end of the world. Each of them inevitably and unconsciously create a work that in the context of art could be named as a painting.