Okno
2015
sklo, okenní rám, 50 x 50 cm

Intervence v okenním skle zachází se vztahem mezi tvarem otvoru v rozbitém okně a fraktálním útvarem zvaným Kochova vločka.
Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015
foto: Tomáš SoučekWindow
2015
glass, window frame, 50 x 50 cm

The intervention in the window pane deals with the relationship between the shape of the aperture in the broken window and the fractal arrangement known as the Koch snowflake. Photographs from the exhibition - Mechanic, gallery Svit, Prague, 2015
photo: Tomáš Souček