Návody, 2009
4x video


Série Návody představuje sled postupů, jak vyrobit čtyři umělecká díla, která jsem nechtěl
fyzicky vytvářet. 
Animace ukazují proces jejich vzniku formou technických instrukcí.
Součástí každé práce je autorský muzak, komponovaný po vzoru běžných instruktážních filmů nebo
výtahové hudby.


Návod 1: Krystal
5 min, 7 s.

Animace popisuje výrobu umělého krystalu, uspořádaného podle fraktálového uspořádání
tzv. Kochovy vločky. Samotný krystal je konstruován pomocí struktury z šestihranných tužek.

Návod 2: Trilobit
6 min, 48 s.

Práce ukazuje, jak vyrobit v domácích podmínkách imitaci živého trilobita.

Návod 3: Vesmír
7 min, 7 s.

Animace popisuje vznik videa, napodobujícího výhled z vesmírného prostoru při průletu kolem Země
za využití jednoduchých rekvizit.

Návod 4: Západ slunce
7 min, 31 s.

Video odkazuje ke starší práci Hradčanoid (2005). Popisuje výrobu objektu,
připomínajícího západ slunce nad vodní hladinou ve formě rotačního tělesa.