Lupa 2
2015
fotografie, rozměry variabilní
spolupráce: Eliška Burianová

Fotografie Lupa 2 se zabývá chápáním dvojnásobně obráceného prostoru při použití skleněné čočky a vodní hladiny, sleduje souvislost s fungováním lidského oka.
Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015
foto: Tomáš Souček


Magnifying Glass 2
2015
photo, dimensions variable
cooperation: Eliška Burianová

The photo Magnifying Glass 2 is concerned with the understanding of double reversion of space using a glass lens and a water surface. It also refers to correlations with the functioning of the human eye.Photo from exhibition - Mechanic, Gallery Svit, Praha, 2015
photo: Tomáš Souček