(projekt před dokončením - ukázka)

Kniha - hodiny
2016
objekt, kov, dva hodinové stroje, 120x70x20cm

(náhledy rozpracovaného projektu - vyrobeno ve dvou exemplářích, před dokončením - první objekt vzniká pro Pedagogickou fakultu v Brně jako kinetický pomník Prof. Patočky, odhalení v listopadu 2016)
verze 1 - předsunutí před stěnou:
verze 2: vsazení do stěny
 
ukázky konfigurací podle aktuálního času: