Jeskyně
9 x fotografie, rozměry variabilní


Sekvenční fotografická série křivkových kreseb Jeskyně sleduje tektonický proces nesmírně pomalého zarůstání jeskyně krápníky až k úplnému zaplnění prostoru.Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015
foto: Tomáš Souček


Cave
9 x photograph, dimensions variable


The sequential series of vector drawings Cave follows the tectonic process of extremely slow growth of cave stalagmites and stalactites to the point of totally filling the space.Photos from exhibition - Mechanic, Gallery Svit, Praha, 2015
foto: Tomáš Souček