Hvězda 2
kinetický objekt, hliník, hodinový stroj
120 x 120 x 20 cm

Jedná se o funkční hodinový stroj, kde jsou všechny tři ručičky zmnožené do
soustředných křížů. Objekt je volným pokračováním kinetické instalace Hvězda
(2011, Sochy v ulicích, Brno).


Fotografie z výstavy - Zeitverlust (Loss of Time), SVIT Autocenter, Berlin, 2014
(foto: Braňo Pažitka)zleva: Alice Nikitinová, Lodě, 2014; Matěj Smetana, Hodiny, 2014; Matěj Smetana, Prkno, 2014
Star 2
kinetic object, aluminium, clockwork, 120 x 120 x 15 cm

Star 2 is a functional clockwork in which three clock hands are multiplied into
concentric crosses. This object is a free sequel of the other kinetic object Star
(2011, Sculptures in the Streets, Brno).Photo from exhibition - Zeitverlust (Loss of Time), SVIT Autocenter, Berlin, 2014
(photo: Braňo Pažitka)