ABC
2019
videoinstalace, Moravská zemská knihovna v Brně


Kurátorka: Julie KačerovskáSite specific dílo Matěje Smetany v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně je hravým, ale sofistikovaným umělecko-vědeckým projektem, který se svou nevtíravostí snaží na monitorech počítačů zapadnout mezi ostatní informační platformy knihovny.
Ve virtuálním prostředí počítače ožívají jednotlivá základní písmena latinské abecedy, která dostala od autora zadání naučit se určitým způsobem pohybovat a dospět až k vlastnímu stylu chůze. Konečné animace jsou výsledkem simulovaného evolučního vývoje mnoha generací každého z písmen, kdy vždy nejúspěšnější postupuje do další úrovně vývoje.
Dvacet šest monitorů s animacemi autor nepravidelně rozmístil ve veřejných prostorách všech sedmi pater knihovny MZK, do foyer  i do studoven. Každý monitor přehrává samostatný záznam o pokroku jednoho písmene.

Julie Kačerovská (zkráceno)


Fotografie z výstavy, ABC, Moravská zemská knihovna, Brno 

Photos from exhibition, ABC, Moravian Library, Brno
ABC
2019
video installation, Moravian Library, Brno


Curated by: Julie Kačerovská