AB
2015
650 tištěných znaků, rozměry variabilní


Všechny varianty prolnutí dvou písmen abecedy mezi sebou.
Fotografie z výstavy - AB, Galerie Art, Brno, 2015

Photos from exhibition - AB, Gallery Art, Brno, 2015AB
2015
650 printed symbols, dimmensions variable


All variants of two alphabetic letters mixed together.