Pes
2015
HD video, 30 s. loop


Součást výstavy 15 000 let stejnosti (s Danem Perjovschi)
Galerie Meet Factory, Praha, 2015
Matěj Smetana, Pes, fotografie z výstavy

Matěj Smetana, Dog, photo from the exhibitionDog
2015
HD video, 30 s. loop


Part of the exhibition 15 000 Years of Sameness (with Dan Perjovschi)
Gallery Meet Factory, Prague, 2015