Počítačová grafika
2015
6 x počítačová grafika na fotografii
15 x 20 cm


Fotografie z výstavy - 15 000 let stejnosti (s Danem Perjovschi), Galerie Meet Factory, Praha, 2015Jednorožec - nosorožec 

Unicorn - Rhinoceros

fotografie z výstavy

photos from the exhibition

Computer graphics
2015
6 x computer graphics on photograph
15 x 20 cm


Photos from exhibition - 15 000 Years of Sameness (with Dan Perjovschi), Gallery Meet Factory, Prague, 2015