Lens flare
2016
objekt, 400x80x5cm, plexisklo, akrylátová barva
spolupráce: Ondřej Kotrč

Fotografie z výstavy - S leskem v očích, Fait Gallery, Brno, 2016foto: Tomáš Hliva, Matěj Smetana
Lens Flare
2016
object, 400x80x5cm, plexi glass, acrylic painting
cooperation: Ondřej Kotrč

Photos from exhibition -  With a Sparkle in the Eyes, Fait Gallery, Brno, 2016